Совети | Работа на брод | Студентски програми | Услуги | Едукација
Саитис
Назад
Објавен на:11/10/2014
Важи до:31/10/2014

Работно место:Шивачки

Контакт: 075-489-166 
 

 
Повеќе:
 
Целосен оглас:
Целосен оглас:
Целосен оглас:
Целосен оглас:
ДОО,,САИТИС,, - Битола Модна индустрија која работи за странски пазари има потреба од
30 вработени со работно искуство за работа на оверлок, ибердек и на обична машина за шиење. Солидна плата, плус прекувремени сати ќе бидат платени.

Лице за контакт Даниела: мобилен телефон 075-489-166  
 

 - www.rabotavobitola.com.mk -2009 -Сите права се задржани -